Ποιοί είμαστε

Σκοπός της Oikotopia είναι να παρέχει ποιοτικές, αξιόπιστες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζουν φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.
Η εταιρεία Oikotopia διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε:
•    Στρατηγικό Σχεδιασμό (Strategic Planning)
•    Προϊοντική Ανάπτυξη (Product Development)
•    Έρευνα και Ανάλυση (Research & Analysis)
•    Διακυβέρνηση Φορέων και Προγραμμάτων (Governance)
•    Διαχείριση Έργων (Project Management)