Επικοινωνία

ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

OIKOTOPIA SYMVOULEFTIKI SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY 

Διακριτικός Τίτλος: ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

OIKOTOPIA SYMVOULEFTIKI SINGLE MEMBER P.C.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 169282401000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802067437 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

Διεύθυνση Έδρας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 14235 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

info@oikotopia.gr